Άρθρο 22: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ